آموزش

عضوی از
خانواده بوم باوری باشید


برای ارتقای سطح کیفی کسب و کارتان به ما بپیوندید


استقرار فرایند نیازسنجی آموزشی


به شما در استقرار فرآیند نیازسنجی در سطوح فرد، شغل و سازمان یاری می دهیم و کمک می کنیم آموزش به شریک کسب و کار سازمان تبدیل شود. در این مسیر از روش های جدید شناخت و حل مسئله مانند SSM, Journey making, Fishbone, FTA, FMEA, ISM & IPA استفاده می گردد.

 

اجرای آموزشی


نه تنها می توانیم عهده دار برگزاری دوره های آموزشی شما باشیم، بلکه می توانیم شما را یاری دهیم تا با تدوین و اجرای دستورالعمل های ویژه از اجرای مطلوب دوره های آموزشی اطمینان حاصل کنید

طراحی و تدوین آیین نامه مدیریت فرایند آموزش

هر سازمانی نیازمند آیین نامه ایست که تمامی فرایند آموزش را پوشش دهد

به گونه ای که هر کارشناس تازه واردی پس از مطالعه این آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی پیوست آن بتواند به‌راحتی فرایند آموزش را مدیریت کند و امور دفتر را ساماندهی کند.

پیاده سازی خردآموزی (Micro-learning)


در شرایط حضور بیماری کرونا خرد کردن محتوای آموزشی در قطعه‌های کوچک که زمان بسیار کمی برای مطالعه آنها لازم باشد و قراردادن آنها در قالب‌های متنوع و ارائه در بستر موبایل بهترین روش آموزشی ممکن است. تخصص بوم باری خودآموزی است و هر دوره‌ای را که مایل باشید می‌تواند به این روش برگزار کند.

در هر زمان و مکانی می توان به یادگیری پرداخت

یادگیری آن راحت تر است


برای ذائقه های کوتاه پسند فراگیران جذاب است

مراجعه مجدد به آن آسان تر می شود
فارسی